KKnews นัดพบตลาดงานขอนแก่น Khonkaen jobs & Career Expo 2017

KKnews นัดพบตลาดงานขอนแก่น Khonkaen jobs & Career Expo 2017

ที่ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพโดยใช้ชื่องานว่า “นัดพบตลาดงานขอนแก่น Khonkaen jobs & Career Expo 2017”...

KKnews สัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

KKnews สัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อวันที่ 20 กพ 2560 ที่ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ป รีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ...

KKnews กอช. จัดพิธีลงนาม MOU โครงการ “ผู้ว่าฯชวนออม” ขยายผลจังหวัดนำร่องแห่งที่ 2 สู่จังหวัดขอนแก่น

KKnews กอช. จัดพิธีลงนาม MOU โครงการ “ผู้ว่าฯชวนออม” ขยายผลจังหวัดนำร่องแห่งที่ 2 สู่จังหวัดขอนแก่น

กองทุนออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดพิธีลงนาม MOU โครงการ “ผู้ว่าฯชวนออม” ขยายผลจังหวัดนำร่องแห่งที่ 2 สู่จังหวัดขอนแก่น บูรณาการส่วนงานราชการ มุ่งส่งเสริมการออมเพื่อเป็นหลักประกันยามชราแก่ประชาชน” เมื่อวันที่ 9...

KKnews เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด ขก จังหวัดขอนแก่น

KKnews เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด ขก จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมขนส่งทางบก ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ที่จังหวัดขอนแก่น หมวด ขก...

KKnews พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

KKnews พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น นายพงศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา...

KKnews ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าว ประมูลป้ายทะเบียน หมวด ขก

KKnews ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าว ประมูลป้ายทะเบียน หมวด ขก

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม อบจ.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายวิโรจน์ วิริยะจันทร์ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าว...

รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย มอบนโยบาย จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ 19 ม.ค. 50

รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย มอบนโยบาย จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ 19 ม.ค. 50

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย มอบนโยบาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกลุ่ม ร้อยแก่นสารสินธุ์...

KKnews ผู้ตรวจการแผ่นดิน สัญจรพบประชาชนครั้งที่ 31” จังหวัดขอนแก่น

KKnews ผู้ตรวจการแผ่นดิน สัญจรพบประชาชนครั้งที่ 31” จังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจการแผ่นดินอีสาน จัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่ 31” จังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจจการแผ่นดิน เดินสายจัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่31”...