กกพ เปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่โรงแรมพูล แมน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ได้ลงพื้นที่จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) และมาตรา 97(5)...