เอกอัครราชทูตสวีเดน ขอจัดตั้งกงศุลสวีเดน ที่ขอนแก่น

วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับนายสตัสฟาน แฮร์สเตริม เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย และ นาย ทฮาโมนา...