ครบรอบ 14 ปี วัดเสาเดียว สานสัมพันธ์ ขอนแก่น เวียดนาม

ครบรอบ 14 ปี วัดเสาเดียว สานสัมพันธ์ ขอนแก่น เวียดนาม 14 มีนาคม พ.ศ. 2565   บริเวณลานหน้าวัดเสาเดียว ริมบึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสักการะวัดเสาเดียว ( Chùa một cột )...