กฟภ ขอนแก่น เปิดอาคารหลังใหม่ เพื่อบริการพี่น้องประชานชน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธี เปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น...