กรมการค้าภายในเดินสายตรวจสอบเครื่องชั่งการรับซื้อสินค้าเกษตร ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออเฉียงเหนือ

กรมการค้าภายใน ปล่อยขบวนรถบรรทุก 10 ล้อติดตั้งเครนพร้อมตุ้มน้ำหนักแบบมาตรฐาน ออกเดินสายตรวจสอบเครื่องชั่งการรับซื้อสินค้าเกษตร ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออเฉียงเหนือ 12 กพ 2562 ที่ตลาดต้นตาล ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง...