กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจาะบ่อน้ำบาดาล ลึกได้มากกว่า 1 พันเมตรครั้งแรกของประเทศไทย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ จ.ขอนแก่น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจาะบ่อน้ำบาดาล ลึกได้มากกว่า 1 พันเมตรครั้งแรกของประเทศไทย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ จ.ขอนแก่น พบชั้นน้ำจืด คุณภาพดี สะอาดถึง 7 ช่วงชั้น เตรียมนำมาใช้แก้แล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค...