พาณิชย์ จับมือป่าไม้และธกส ให้ความรู้ไม้ยืนต้นมูลค่าสูง ทรัพย์ชนิดใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ

12 กย 2561 ที่โรงแรมอวานี   ขอนแก่น   กระทรวงพาณิชย์จับมือกรมป่าไม้และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธกส  ให้ความรู้ไม้ยืนต้นมูลค่าสูง ทรัพย์ชนิดใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ...