พาณิชย์เดินสายรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเรื่อง CPTPP ที่ภาคอีสาน

26 กันยายน 2561 ที่โรงแรมพูลแมน  ขอนแก่น  กระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเดินสายรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเรื่อง CPTPP ...