กลุ่มจังหวัดอิสานตอนกลาง จัดสัมนาอนาคตเศรษฐกิจและความท้าทายใหม่ในปี 2022

กลุ่มจังหวัดอิสานตอนกลาง จัดสัมนาอนาคตเศรษฐกิจและความท้าทายใหม่ในปี 2022 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น กลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง ได้จัด...