กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดกิจกรรม ดินแดนผ้าไหม สายใยข้าวคุณภาพ

                          24 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมพูลแมนขอนแก่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดงาน ดินแดนผ้าไหม สายใยข้าวคุณภาพ   โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...