AIS เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมอบทุนการศึกษา 1.7 ล้านบาทสมเด็จไทยนำความรู้ยกระดับชีวิตต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

AIS เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมอบทุนการศึกษา 1.7 ล้านบาทส่งเด็กไทยนำความรู้ยกระดับชีวิตต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (มีคลิป) 19 กันยายน 2562 ที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล...