ขอนแก่น จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562

9 กพ 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นที่ 1 อำเภอเมืองขอนแก่น  โดยมี...