คลิป เที่ยวทุ่งกังหันลม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ์

ทุ่งกังหันลม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ์  เป็น อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพชรดำ อ.เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ...