กาชาดขอนแก่นมอบบ้านให้ผู้ยากไร้เป็นคนดีของสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กาชาดขอนแก่นมอบบ้านให้ผู้ยากไร้เป็นคนดีของสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น...