ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ได้จัดงานสภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ที่ การยางแห่งประเทศไทย ขอนแก่น ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ได้จัดงานสภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 / 2562 โดยครั้งนี้มี การยางแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัด นายวีระ...

รมช เกษตร มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดขอนแก่น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง แก่ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 12 ล้านบาท นายลักษณ์ วจณนานวัช...