ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่นได้จัดงานสภากาแฟชมรม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  2561 ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่นได้จัดงานสภากาแฟซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือนโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9   โดยมี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่นรับเป็นเจ้าภาพ ...