มข จัดงาน กินให้ทั่วแซบนัวทัวร์อีสาน

31 ตุลาคม 2561 ที่ หอประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดงานสัมมนา กินให้ทั่วแซบนัวทัวร์อีสาน ซึ่งจัดโดยนักศึกษาปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...