ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 15 หมวด ขข “ของค้ำ ของคูณ”

22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ โรงแรมอวานี ขอนแก่น   นายสุชัย  บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าว มี ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น นายวิโรจน์  วิริยะจันทร์ ขนส่ง จ.ขอนแก่น ร่วมแถลง  ...