ขบวนแห่งานหมอลำคาร์นิวัล (Mor Lam Carnival 2017) โดยขบวนแห่งานหมอลำคาร์นิวัล เริ่มขบวนตั้งแต่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและไปสิ้นสุดขบวน ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนคร

ขบวนแห่ หมอลำคาร์นิวัล (Mor Lam Carnival 2017)

ขบวนแห่งานหมอลำคาร์นิวัล (Mor Lam Carnival 2017) โดยขบวนแห่งานหมอลำคาร์นิวัล เริ่มขบวนตั้งแต่        โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและไปสิ้นสุดขบวน ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด บึงแก่นนคร เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร...