มหกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 พร้อมแล้ว

18 มกราคม 2562 ที่โรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่นคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ได้จัดงานแถลงข่าวมหกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองศาสตราจารย์...