กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 เพื่อชาวอีสาน มีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคง

กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 เพื่อชาวอีสาน มีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคง กฟผ.รองรับการขยายตัวของการใช้พลังงานฟ้าในภาคอุตสาหกรรม เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี...