Jazz Festival 2018 เทศกาลดนตรีแจ๊สขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นจัดงานขอนแก่น Jazz Festival 2018 เทศกาลดนตรีแจ๊สขอนแก่น ทั้งนี้มีหน่วยงานที่ร่วมจัดงานคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จังหวัดขอนแก่น    หลักสูตรวิชาดนตรีตะวันตก   สายวิชาดุริยางคศิลป์  ...