ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอบคุณประชาชนให้ความร่วมมือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้ว่าฯขอนแก่น ขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือเล่นสงกรานต์ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอบคุณประชาชนให้ความร่วมมือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย   และสถิติเสียชีวิตลดลงจากปี 2559   พร้อมออกประกาศจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 6...