จังหวัด สุรินทร์ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

จ.สุรินทร์ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  27 กันยยายน 2560   ที่ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์...

องคมนตรีเปิดอบรมสัมมนาและบรรยายหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” ที่จังหวัดสุรินทร์

องคมนตรีเปิดอบรมสัมมนาและบรรยายหัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง" ที่จังหวัดสุรินทร์ เวลา 09.30 น. วันนี้(15 ก.ย.60) ที่ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์...

พลังสตรีจอมพระ จ.สุรินทร์ จัดงานรวมพลังสร้างสรรค์สัมมาชีพชุมชม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

พลังสตรีจอมพระ จ.สุรินทร์ จัดงานรวมพลังสร้างสรรค์สัมมาชีพชุมชม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 28 ส.ค.60  ที่หอประชุม อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ...