ข้าวต้มมัด ขนมทำบุญถวายพระในเทศกาล

วิถีบ้านเรา : ข้าวต้มมัด ในช่วงวันสำคัญๆ ทางพระพุทธศาสนา หลายๆ ครอบครัวถือโอกาสตระเตรียมทำขนมพื้นบ้าน เพื่อนำไปทำบุญถวายเป็นพุทธบูชา ขนมพื้นบ้านที่ชาวบ้านนิยมทำ คือ "ข้าวต้มมัด" วัตถุดิบหาได้ไม่ยาก ประกอบด้วย...