ทันตแพทย์ มข. “ สืบสานพระปณิธาน เพื่อปวงประชา มีฟันดี”

ทันตแพทย์ มข. “ สืบสานพระปณิธาน เพื่อปวงประชา มีฟันดี” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ บรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น...