มข สัมมนาวิชาการ วิศวกรรมการแพทย์สมัยใหม่  พลวัตการท่องเที่ยวยุคไทยแลนด์ 4.0

19 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมอวานี  จังหวัดขอนแก่น   นายสันติ   เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนา ในหัวข้อวิศวกรรมการแพทย์สมัยใหม่  พลวัตการท่องเที่ยวยุคไทยแลนด์ 4.0   ซึ่งจัดโดย...