มข.ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอป ภาคอีสาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เริ่มดำเนิน  “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP  อาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต ...

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ มข ยกระดับสินค้า OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ให้ได้มาตรฐาน

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ มข ยกระดับสินค้า OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ให้ได้มาตรฐาน

20 เมษายน 2560-  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP...