มข เปิด KKU Smart Flower Farm แปลงไม้ตัดดอกในระบบอัจฉริยะ

มข เปิด KKU Smart Flower Farm แปลงไม้ตัดดอกในระบบอัจฉริยะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิดแปลงดอกมากาเร็ต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดำเนินโครงการ KKU Smart Flower Farm แปลงไม้ตัดดอกในระบบเกษตรอัจฉริยะ โดย...

ดอกไม้ บานสะพรั่ง ที่ มข

ทุ่งดอกไม้ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   กำลังบานสะพรั่ง  สีสดใส  ดอกไม้หลายชนิด  เหมาะสำหรับการไปพักผ่อน  ถ่ายรูป  ในช่วงนี้มีผู้คนไปถ่ายรูปมากมาย เพราะเป็นช่วงการรับปริญญา...