คณะแพทย์ฯ มข จัดงาน มหัศจรรย์ CPAP ครั้งที่ 4

22 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นหน่วยนิทราเวชศาสตร์   ภาควิชาอายุรศาสตร์   ร่วมกับแผนกพยาบาลอายุรกรรม    โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ...

คณะแพทย์ศาสตร์ มข จัดการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 29

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561  ที่สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 29 ภายใต้ชื่องานคืนแก่นขามยามผูกเสี่ยว...