ขอนแก่นจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ตลาดจอมพล  จังหวัดขอนแก่น สมาคมตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน ขอนแก่นได้จัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ...

ดร.สุทธิ ทวีชัยการ เปิด สำนักงาน คปภ. ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561    ที่สำนักงาน คปภ. ภาค 3 ดร.สุทธิ ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ...

คปภ. รุกขับเคลื่อนกลไกการประกันภัยพืชผล

คปภ. รุกขับเคลื่อนกลไกการประกันภัยพืชผล

สำนักงาน คปภ. รุกขับเคลื่อนกลไกการประกันภัยพืชผล สร้างเครือข่ายกระจายความรู้ด้านการประกันภัย เพื่อต่อยอดช่วยเกษตรกรไทยสู้ภัยธรรมชาติ ผ่านโครงการอบรมความรู้ประกันภัย ปี 2560 ลงพื้นที่ประเดิมที่จังหวัดขอนแก่น...

KKnews คปภ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ เชิญชวนประชาชนซื้อประกันอุบัติสงกรานต์

KKnews คปภ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ เชิญชวนประชาชนซื้อประกันอุบัติสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ สถานีขนส่งโดยสาร บขส 1 นายนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น ได้มาเปิดงาน รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและเผยแพร่ความรู้ประกันภัย...