รำลึก ถึง ๑๓๙ ปีครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่๑๑ มิถุนายน ๒๔๒๑ ขอทุกคน รวมน้อมรำลึก ถึง ๑๓๙ ปีครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย จังหวัดเชียงใหม่ ครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปโดยเฉพาะในเขตล้านนาว่าเป็น "ตนบุญ" หรือ "นักบุญ"...