คลัง ปตท. จัด Safety Day ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 ที่ ขอนแก่น

คลัง ปตท. จัด Safety Day ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 ที่ ขอนแก่น ด้วยมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายหลักในทุกขั้นตอน การปฏิบัติงาน...