การพัฒนาและรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการ คลัสเตอร์ OTOP

การพัฒนาและรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการ คลัสเตอร์ OTOP

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมไอเลิฟ โรงแรมไอ โฮเต็ล ขอนแก่น โดย คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการสัมนาสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและรวมกลุ่ม...