ขอนแก่นจัด งานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ

งานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดขอนแก่นและงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ขอนแก่นฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น...

KKnews นัดพบตลาดงานขอนแก่น Khonkaen jobs & Career Expo 2017

KKnews นัดพบตลาดงานขอนแก่น Khonkaen jobs & Career Expo 2017

ที่ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพโดยใช้ชื่องานว่า “นัดพบตลาดงานขอนแก่น Khonkaen jobs & Career Expo 2017”...