เริ่มแล้วงานมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ 7 ระหว่าง 15 – 21 ส.ค. 62

มหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ 7 ระหว่าง 15 - 21 ส.ค. 62 วันที่ 15 ส.ค. 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 7 และงานมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสาน ครั้งที่ 2...