นักวิจัย มข เผยงานวิจัยภูมิคุ้มกัน หลังฉีดวิคซีน Sinovac ชี้ควรบูสต์เข็ม 3 ป้องกัน Covid 19

นักวิจัย มข เผยงานวิจัยภูมิคุ้มกัน หลังฉีดวิคซีน Sinovac ชี้ควรบูสต์เข็ม 3 ป้องกัน Covid 19 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564  ที่ห้องสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้มีแถลงข่าว...