งานเกษตรกรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมอวานี   จังหวัดขอนแก่น   กรมการข้าว   สยามคูโบต้าและธกส    ได้จัดงานสัมมนาเกษตรกรก้าวไกล  ชาวนาไทย 4.0    แนะแนวทางพร้อมขับเคลื่อนเกษตรกรสู่การเป็น smart farmer...