ชมบ้านโบราณอีสาน งานเทศกาลไหมขอนแกน

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น...

เชิญเที่ยวงานเทศกาลไหมนานาชาติ ขอนแก่น 29 พย – 10 ธค 61

                 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ทีบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1...