ขอนแก่น จัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในรอบคัดเลือก ภาคอีสานตอนบน

3 กรกฎาคม 2562 ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในรอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 28...

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น  นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   ได้เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ...