งานเรารักขอนแก่น

มื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเรารักขอนแก่นครั้งนี้ 1 ปี 2562 ซึ่งครั้งนี้มีหน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ มีนายสมศักดิ์...