มข.เปิดตัว จักรยานผ้าไหม คันแรกของโลก

มข.เปิดตัว จักรยานผ้าไหม คันแรกของโลก น้ำหนักเบาเทียบคาร์บอนไฟเบอร์ แต่ถูกกว่า  4 เท่า กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวผลงานวิจัย เรื่อง “จักรยานจากผ้าไหม...