ขอนแก่นจัด งานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ

งานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดขอนแก่นและงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ขอนแก่นฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น...