อำเภอภูเวียง จัดกิจกรรมจิตอาสา

เสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ที่ตลาดเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น...