บรรยากาศสงกรานต์ขอนแก่นเงียบเหงา

บรรยากาศสงกรานต์ขอนแก่นเงียบเหงาทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที 2 ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด บรรยากาศช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564...

ทางขนส่งจังหวัดจัดรถโดยสารเพิ่มจากวันละ 40 เที่ยวอีก 22 เที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

ขนส่ง จัดรถ บขส เสริมจากวันละ 40 เที่ยว เพิ่มอีก 22 เที่ยวรองรับผู้โดยสารเดินทางกลับ

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนขอนแก่น เน้นขนส่งจังหวัดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนหลังเทศกาลสงกรานต์ ปี...