ชลประทานอีสานย้ำ งดระบายน้ำด้านการเกษตร หลังเขื่อนขนาดใหญ่ น้ำยังน้อย

ชลประทานยอมรับภาคอีสานยังไม่สามารถระบายเพื่อการเกษตรได้ในระยะนี้ หลังเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่งยังคงมีระดับน้ำที่น้อย นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า...