ชมรมทหารเรือขอนแก่น ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “เสด็จเตี่ย” น้อมรำลึกถึงองค์บิดาของทหารเรือไทย

ชมรมทหารเรือขอนแก่น ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “เสด็จเตี่ย” น้อมรำลึกถึงองค์บิดาของทหารเรือไทย ชมรมทหารเรือจังหวัดขอนแก่น กระทำพิธีบวงสรวงถวาย สักการะดวงพระวิญญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ...