จังหวัดขอนแก่นพร้อม จัดงานขอนแก่นมาราธอน ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 63 ที่ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แถลงข่าว การจัดการแข่งขัน "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020" เป็นการจัดครั้งที่ 17 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ซึ่งได้จัดวิ่งครบ ทั้งหมด 4 ประเท...