ขอนแก่น ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน ฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5,000 โดส ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง และอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน ฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5,000 โดส ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง และอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 10 ก.ย. 64 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำพอง และวัดอัมพวัน ต.โนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น...